Naftna industrija Srbije (NIIS) objavila je očekivano slabije rezultate poslovanja u četvrtom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine, ali je profit došao ispod očekivanja te je i godišnji rezultat pao više od prognoza tržišta.

NIS je u 2023. godini, pre svega usled pada prosečne cene Brenta za 18 odsto,  zabeležio pad prihoda za petinu na 412,1 milijardu dinara, a sličan pad realizacije zabeležen je i u četvrtom tromesečju. Uticaj na slabije prihode imao je i pad prometa koji je u većoj meri posledica visoke baze iz prethodne godine.

Ključni pokazatelj profitabilnosti, EBITDA, pao je 50 procenata na 68,1 milijardu dinara, dok je neto rezultat oslabio 52 odsto na 44,2 milijarde dinara. Negativan uticaj na profit imali su i isplata donacije Vladi Republike Srbije u drugom kvartalu u iznosu od sedam milijardi dinara, te gubitak Petrohemije koja se konsoliduje u rezultatima od trećeg tromesečja.

NIS nije uspeo da ublaži pad profitabilnosti u 4Q (neto profit u mlrd RSD)

Posmatrano samo u četvrtom kvartalu, EBITDA je opao 63 odsto na 11,5 milijardi dinara, dok se neto profit spustio 46 odsto na 12,4 milijarde dinara.

Kada su u pitanju operativni pokazatelji, proizvodnja nafte i gasa pala je 0,9 odsto na 1.168,7 hiljada uslovnih tona, a drugi kvartal zaredom zabeleženo je blago povećanje na godišnjem nivou. Obim prerade je bio za sedam procenata niži i iznosio je 4.421,5 hiljada tona, dok je ukupan promet pao osam odsto na 4.363,0 hiljada tona. Nakon što se promet stabilizovao tokom trećeg kvartala, u četvrtom tromesečju je zabeležen pad od 12 procenata.

CAPEX je u 2023. godini skočio 77 odsto na 39,2 milijarde dinara i bio je ispod plana za oko deset milijardi dinara. Kompanija u tekućoj godini planira rekordni CAPEX od 59,7 milijardi dinara, delimično i usled remonta rafinerije u Pančevu koji će biti sproveden tokom marta i aprila. Ovogodišnji remont će biti najsveobuhvatniji do sada s obzirom na modernizaciju rafinerije i veliki broj proizvodnih postrojenja.

Zaduženost kompanije ostala je na relativno sličnom nivou od 564 miliona evra i uglavnom se odnosi na dugoročne finansijske obaveze.

Uprava kompanije tradicionalno ne daje očekivanja u pogledu rezultata poslovanja, ali je nagovešteno da se zbog kapitalnog remonta rafinerije u 2024. godini ne može očekivati rast prerade i prometa.

Akcionari kompanije ove godine ponovo mogu očekivati dividendu u visini četvrtine ostvarene dobiti odnosno oko 65 dinara po akciji što na aktuelnoj ceni nosi dividendni prinos od nepunih osam odsto.

Izvor: NIS, Momentum