Naftna industrija Srbije (NIIS) zahvaljujući povoljnom poslovnom okruženju, visokoj ceni sirove nafte i rasta tražnje na tržištu, ostvarila je odlične poslovne rezultate u trećem tromesečju, ali nije uspela da ponovi rekordni profit iz perioda april-jun.

Prihod kompanije u prvih devet meseci skočio je 90 procenata na 380,8 milijarde dinara, pre svega usled skoka prosečne cene sirove nafte tipa Brent za 56 odsto. Ključni pokazatelj profitabilnosti, EBITDA, skočio je skoro tri puta na 104,8 milijarde dinara, dok je neto dobit dostigla 69,4 milijardi dinara u odnosu na prošlogodišnjih 13,3 milijarde dinara.

Ovaj devetomesečni rezultat bio bi za oko 8 milijardi dinara veći da nije bilo ograničenih cena goriva u skladu sa merama Vlade Srbije.

Kvartalni profiti Naftne industrije Srbije (u mlrd RSD)

Posmatrano samo u trećem tromesečju, NIS je ostvario neto profit na nivou od 25,7 milijardi dinara što je znatno bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu, ali slabiji u odnosu na rekordni drugi kvartal koji je doneo profit od 28,1 milijardu dinara.

Rastu profitabilnosti kompanije osim visokih cena nafte, doprineo je rast tražnje na tržištu ali i povećani tržišni udeo kompanije, posebno u maloprodaji.

Kada su u pitanju operativni pokazatelji, proizvodnja nafte i gasa bila je za jedan odsto niža u odnosu na prošlu godinu, prerada u rafineriji je skočila za 14 odsto, dok je promet bio veći za 11 procenata.

Kapitalna ulaganja kompanije (CAPEX) ostala su na relativno skromnom nivou od 12,1 milijardi dinara u odnosu na prošlogodišnjih 13,1 milijardu dinara, dok je zaduženost prema bankama pala tri odsto na 570 miliona evra.

Izvor: NIS, Momentum