Naftna industrija Srbije (NIIS) održaće Dan investitora u petak, 4. novembra, kada će objaviti i poslovne rezultate za treće tromesečje i prvih devet meseci.

Očekuje se da će NIS ponovo zabeležiti veoma dobru profitabilnost, ali slabiju u odnosu na prethodno tromesečje u kojem je ostvarena rekordna cena sirove nafte. Prosečna cena Brenta u periodu jul-septembar iznosila je 97,5 dolara, što je za trećinu više u odnosu na prošlu godinu, ali je na kvartalnom nivou bila niža za skoro 15 procenata.

Kvartalni profiti Naftne industrije Srbije (u mlrd RSD)

Očekivani rezultat za treći kvartal trebalo bi da je podržan nastavkom jake tražnje na tržištu i oporavkom turističke sezone, dok su na negativnoj strani stajala državna ograničenja u pogledu cena i izvoza naftnih derivata. Takođe, očekivane sankcije EU primorale su kompaniju da u prvoj polovini godine formira značajne zalihe sirove nafte po cenama koje su znatno više u odnosu na 88 dolara gde se Brent nalazio poslednjeg dana septembra.

NIS je u prvom polugodištu ostvario dobit od 43,7 milijardi dinara, nakon što je u drugom tromesečju ostvarena rekordna kvartalna dobit otkada je kompanija kotirana na berzi od 28,1 milijardu dinara.

Izvor: NIS, Momentum