Slovenačka NLB banka koja poseduje 90,2 odsto osnovnog kapitala i 91,7 odsto akcija sa pravom glasa Komercijalne banke (KMBN) uputila je upravi ove banke zahtev za održavanje vanredne skupštine akcionara u vezi sa donošenjem odluke o prinudnom otkupu akcija, saopštila je Komercijalna banka putem Beogradske berze.

U saopštenju se navodi da će banka „u najkraćem mogućem roku, a u skladu sa zakonskim odredbama postupiti po zahtevu podnosioca“.

Po ovdašnjoj zakonskoj regulativi, NLB ima pravo da prinudno otkupi akcije Komercijalne banke po ceni koja predstavlja višu vrednost između knjigovodstvene i procenjene vrednosti akcija na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine.

Izvor: Belex, Momentum