Upravni odbor Komercijalne banke (KMBN) sazvao je vanrednu skupštinu akcionara za 29. jun, a glavna tačka dnevnog reda je prinudni otkup akcija na zahtev većinskog vlasnika, slovenačkog NLB-a.

NLB u Komercijalnoj banci poseduje 90,2 odsto osnovnog kapitala i 91,7 odsto akcija sa pravom glasa čime je stekao pravo da prema ovdašnjoj regulativi prinudno otkupi akcije od preostalih manjinskih akcionara.

Banka još uvek nije objavila knjigovodstvenu i procenjenu vrednost akcija na dan sazivanja skupštine koje će biti osnova za prinudan otkup.

Izvor: Komercijalna banka, Belex