Nakon što je u januara neuspešno okončao ponudu za preuzimanje preostalih akcija u ALTA banci (JMBN), većinski vlasnik ove kompanije je ponovo pokrenuo ovaj postupak po nepromenjenoj ceni.

Alta Pay Group koji u ALTA banci ima vlasničko učešće od 84,7 odsto ponudio je manjinskim akcionarima identičnu cenu od 3.754 dinara po akciji, kao i u prethodnoj ponudi. Ponuđena cena čini tek 27 odsto knjigovodstvene vrednosti akcija ove banke na kraju 2022. godine.

Podsetimo, prethodna ponuda je nekoliko puta produžavana kako bi se pobudio interes manjinskih akcionara ali je na kraju deponovano svega pola procenta od ukupnog broja akcija.

Aktuelna ponuda je otvorena zaključno sa 24. aprilom tekuće godine.

Alta Pay je preuzeo kontrolu nad bankom kupovinom državnog paketa akcija u maju 2019. godine, plativši 28,5 odsto akcija po ceni od 7.207 dinara po akciji.

Izvor: Belex, Momentum