Predstojeće sedmice najveće američke banke otvoriće sezonu objave kvartalnih rezultata, a očekuje se da objave slabiju profitabilnost usled usporavanja privrede i manjeg broja projekata u segmentu investicionog bankarstva zbog volatilnosti tržišta.

Četiri najveće američke banke – JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup i Morgan Stanley – objaviće kvartalne izveštaje u petak. Očekuje se da će rezultati pokazati pad profitabilnosti nakon što su turbulenta tržišta kapitala ugasila aktivnost u segmentu investicionog bankarstva, dok su zajmodavci usporili odobravanje kredita kako bi pokrili eventualne buduće gubitke u slučaju rasta loših kredita.

Ambijent visokih kamata pogoduje ostvarenju većih profita, ali istovremeno rizik pada ekonomske aktivonsti usled visoke inflacije, pokidanih lanaca u snabdevanju i rata u Ukrajini mogao bi pritisnuti buduće profite. Fed je povećao kamatu sa nultog nivoa u martu na aktuelni raspon 3-3,25 odsto uz očekivanje daljeg rasta.

Očekuje se da su veće kamate doprinele većem neto prihodu od kamata kod dve najveće američke banke, JPMorgan i Bank of America, ali bi rast pasivnih kamata mogao da ugrozi njihov biznis sa stambenim kreditima i kreditima za kupovinu automobila.

Analitičari očekuje da profit JPMorgan-a padne 24 odsto, dok bi krajnji rezultat kod banaka Citigroup i Wells Fargo mogao pasti 32 i 17 odsto, respektivno, prema nalazila Refinitiva.

Analitičari takođe očekuju da će profit Bank of America u trećem kvartalu pasti skoro 14 odsto, s obzirom da je snažan rast u poslovima sa stanovništvom delimično ublažio pad provizija u investicionom bankarstvu.

S&P 500 bankarski indeks pao je skoro 30 odsto ove godine, dok su akcije banaka Goldman Sachs i Morgan Stanley, koje nisu sastavni deo indeksa, pale 21,4 i 19,5 odsto, respektivno.

Izvor: Reuters, Momentum