Odbor direktora niške duvanske industrije Philip Morris Operations sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 18. jun na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji za prošlu godinu, te doneta odluka o raspodeli dobiti.

Kao i proteklih godina, uprava kompanije je predložila da se celokupni profit distribuira akcionarima putem dividende.

Kao što je od ranije poznato, kompanija je prošle godine zabeležila blagi rast profita na 6,3 milijarde dinara.

Vlasnicima običnih akcija pripašće dividenda od 531,8 dinara po akciji, dok će vlasnici prioritetnih akcija I klase kojima se trguje na Beogradskoj berzi (DINNPB) dobiti dividendu od 595,3 dinara po akciji.

Internim aktima kompanije kao dan dividende utvrđen je 31. decembar prošle godine.

Izvor: Philip Morris, Momentum