Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) objavilo je konsolidovane finansijske izveštaje za proteklu godinu koji obuhvataju rezultate matične kompanije i zavisnih preduzeća.

Dobra uposlenost kompanije iz proteklih godina doprinela je da Jedinstvo u 2021. godini ostvari rekordne konsolidovane prihode koji su uvećani za trećinu na 11,1 milijardu dinara. Usled pre svega većih troškova proizvodnih usluga konsolidovana poslovna dobit je pala 23,2 odsto na 280,6 miliona dinara, dok su veći otpisi neto rezultat prepolovili na 180,4 miliona dinara.

Kompanija je i u prošloj godini ostala izuzetno likvidna sa pozicijom gotovine na kraju decembra od 218,9 miliona dinara, dok je neto dug uvećan na 232,7 miliona dinara.

Akcije Jedinstva na Beogradskoj berzi trenutno se nalaze na nivou od 7.400 dinara što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 1,89 milijardi dinara (oko 16 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum