Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) objavilo je nekonsolidovane finansijske izveštaje za četvrti kvartal koji su pokazali ubrzanje poslovanja u poslednjem tromesečju.

Kompanija je u četvrtom kvartalu zabeležila nekonsolidovane prihode od 4,2 milijarde dinara, što predstavlja povećanje od 66 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Na nivou čitave godine kompanija je zabeležila rekordni godišnji prihod od 10,3 milijarde dinara, što je za 52 odsto bolja realizacija u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći doprinos realizaciji dali su projekti instalacionih radova na Centru Sava, izgradnja sistema za prečišćavanje i sakupljanje otpadnih voda u Nišu, te regionalni vodovod Makiš-Mladenovac. Takođe, kompanija je intezivirala prodaju stanova u sopstvenom stambeno poslovnom objektu „Cveta Dabić“ u centru Užica.

Jedinstvo nastavilo trend pada neto profitne margine 

Nekonsolidovana poslovna dobit kompanije prošle godine skočila je 29,1 odsto na 261,4 miliona dinara, dok je neto dobitak porastao 31 odsto na 312,7 miliona dinara. Samo u četvrtom tromesečju, kompanija je zabeležila profit od 126,7 miliona dinara.

Jedinstvo je i prošle godine ostala finansijski rasterećena sa neto dugom na kraju decembra od 201 milion dinara.

Akcije Jedinstva na Beogradskoj berzi proteklih nedelja se nalaze na nivou od oko 7.000 dinara, nakon što je sa novom godinom prošao presek za učešće u raspodeli dividende iz prošlogodišnje dobiti. Prošle godine kompanija je akcionarima isplatila dividendu od 411,8 dinara po akciji što daje prinos od 5,9 odsto.

Izvor: Belex, Momentum