Skupština akcionara valjaonice aluminijuma, Impol Seval (IMPL), održala je juče redovnu skupštinu akcionara na kojoj su usvojene sve predložene odluke, uključujući i odluku o raspodeli dobiti.

Kao što je bilo i predloženo, iz prošlogodišnjeg profita od 1,19 milijardi dinara akcionarima će biti isplaćena bruto dividenda u bruto iznosu od 587,9 miliona dinara odnosno 623,9 dinara po akciji. Ovogodišnja rekordna dividenda pet puta je veća u odnosu na prošlogodišnju isplatu, dok je racio plaćanja dividende nepunih 50 procenata.

Kao dan dividende utvrđen je 11. jun, dok će dividenda biti isplaćena do 19. septembra.

Akcije Impol Sevala na Beogradskoj berzi od početka godine skočile su 28,4 odsto na 4.750 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 4,48 milijardi dinara (38,1 milion evra).

Izvor: Belex, Momentum