Skupština akcionara proizvodno-montažnog preduzeća Jedinstvo iz Sevojna (JESV), održana juče, usvojila je sve predložene tačke dnevnog reda, uključujući i odluku o raspodeli dobiti.

Treću godinu zaredom akcionari će dobiti dividendu od 705,88 dinara po akciji odnosno biće im podeljen ukupan bruto iznos od 175 miliona dinara, što je oko polovine ostvarene dobiti u prošloj godini.

Dividenda će biti isplaćena u tri rate do kraja godine, a kao dan dividende internim aktima kompanije utvrđen je 31. decembar.

Akcionari su takođe na upravu preneli ovlašćenja za sticanje sopstvenih akcija, a maksimalna cena u ovom postupku odlukom skupštine je povećana sa dosadašnjih 7.000 na 8.000 dinara.

Izvor: Jedinstvo, Momentum