Skupština akcionara gornjomilanovačkog Metalca (MTLC), održana juče, usvojila je sve predložene tačke dnevnog reda, uključujući i odluku o raspodeli dobiti.

Kako je uprava i predložila, akcionari će iz prošlogodišnje dobiti na ime dividendi primiti 164,5 miliona dinara odnosno 85 dinara po akciji (prinos 5,1 odsto). Prošle godine kompanija je isplatila 65 dinara po akciji kada je po prvi put u istoriji kompanije zabeleženo smanjenje dividende.

Pravo na dividendu imaju akcionari sa tim statusom u knjizi akcionara na dan 16. maja.

Takođe, usvojena je odluka da se menadžerima i radnicima na ime premija isplati 30 miliona dinara, dok deo dobiti od 59,8 miliona dinara ostaje neraspoređen.

Među ostalim tačkama, doneta je i odluka o sticanju do deset odsto sopstvenih akcija po principu pro-rata.

Akcije Metalca u tekućoj godini beleže pad vrednosti od 10,8 odsto, a po poslednjoj ceni od 1.660 dinara tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 3,39 milijardi dinara (28,8 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum