Kao što je bilo i očekivano, skupština akcionara gornjomilanovačkog Metalca (MTLC), održana 19. maja, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i predlog o raspodeli dobiti.

Akcionari će na ime dividende primiti iznosos od nepunih 174 miliona dinara odnosno 90 dinara bruto po akciji, što je rekordna dividenda u istoriji kompanije.

Prošle godine kompanija je isplatila dividendu od 85 dinara po akciji.

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili upisani u knjigu akcionara na dan 9. maja tekuće godine.

Kompanija će radnicima i menadžerima na ime premija isplatiti bruto iznos od 40 miliona dinara, dok će preostali iznos profita od 42,5 miliona dinara biti zadržan kao neraspoređena dobit.

Izvor: Metalac, Momentum