Odbor direktora Naftne industrije Srbije (NIIS) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 29. jun na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji iz protekle godine te doneta odluka o raspodeli dobiti.

Uprava je predložila da se akcionarima ponovo podeli 25 odsto dobiti što je duži niz godina bila uobičajena praksa kompanije, osim u godini pandemije kada je isplaćena simbolična dividenda.

Prema ovogodišnjem predlogu, akcionarima će na ime dividende pripasti 23,4 milijarde dinara odnosno 143,29 dinara po akciji što je rekordna dividenda u istoriji kompanije.

Kao dan dividende utvrđen je 19. jun.

Akcionarima NIS-a ove godine najveća dividenda u istoriji kompanije 

Neposredno pre zakazivanje skupštine akcionara, NIS je državi, najvećem manjinskom akcionaru, dodelio donaciju u visini od 60 miliona evra što je dovelo do razočarenja investicione javnosti i pada cene akcija.

Nako što je danas obelodanjen predlog raspodele, akcije NIS-a su se oporavile 4,6 odsto na 849 dinara što daje dividendni prinos od 16,9 procenata.

Izvor: NIS, Momentum