Skupština akcionara Naftne industrije Srbije (NIIS), održana juče, odobrila je raspodelu prošlogodišnje dobiti, kako je i predložila uprava kompanije.

Akcionari će podeliti 25 odsto prošlogodišnjeg profita što je duži niz godina bila uobičajena praksa kompanije koju je prošle godine prekinula pandemija. Ovogodišnja dividenda iznosi 5,78 milijardi dinara odnosno 35,46 dinara po akciji što daje prinos na trenutnoj ceni od 5,9 odsto.

Kao dan dividende utvrđen je 19. jun.

Kompanija je prošle godine ostvarila nekonsolidovani profit od 23,1 milijardu dinara, a preostali iznos dobiti u visini od 17,35 milijardi dinara ostaće neraspoređen.

Izvor: NIS, Momentum