Odbor direktora niške duvanske industrije Philip Morris Operations sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 26. jun, na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji i doneta odluka o raspodeli dobiti.

Kao i proteklih godina, uprava je predložila akcionarima da se celokupan ostvareni profit u prošloj godini od 6,22 milijarde dinara raspodeli akcionarima na ime dividende.

Vlasnici prioritetnih akcija kojima se trguje na Beogradskoj berzi (DINNPB) dobiće dividendu od 588,3 dinara po akciji što je za petinu veća dividenda u odnosu na prošlu godinu.

Rast dividendi Philip Morris-a i četvrtu godinu zardedom

Kad dan dividende internim aktima kompanije je utvrđen 31. decembar prošle godine.

Prioritetne akcije trenutno se nalaze na nivou od 7.050 dinara što daje trenutni dividendni prinos od 8,3 odsto.

Izvor: Philip Morris, Momentum