Kako je bilo i očekivano, skupština akcionara niške duvanske industrije Philip Morris Operations, održana 26. juna, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i onu o raspodeli dobiti.

Kao i proteklih godina, celokupan ostvareni profit kompanije u prošloj godini od 6,22 milijarde dinara raspodeljen je akcionarima na ime dividende.

Vlasnici prioritetnih akcija kojima se trguje na Beogradskoj berzi (DINNPB) dobiće dividendu od 588,3 dinara po akciji što je za petinu veća dividenda u odnosu na prošlu godinu.

Kad dan dividende internim aktima kompanije je utvrđen 31. decembar prošle godine.

Prioritetne akcije trenutno se nalaze na nivou od oko 6.900 dinara i beleže blagi pad vrednosti od početka godine.

Izvor: Philip Morris, Momentum