Odbor direktora proizvođača i distributera tehničkih i medicinskih gasova, Messer Tehnogasa (TGAS), sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 14. jun, a na dnevnom redu je usvajanje prošlogodišnjih finansijskih izveštaja, te donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Uprava je predložila da se akcionarima odobri bruto dividenda od 585 dinara po akciji (prinos 3,9 odsto), što je povećanje od 37,6 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ako ovaj predlog bude usvojen, akcionarima će pripasti 606,4 miliona dinara, što je oko 22 odsto od ostvarenog nekonsolidovanog profita u prošloj godini.

Kao dan dividende određen je 4. jun, dok će dividenda biti isplaćena 21. oktobra tekuće godine.

Izvor: Belex, Momentum