Skupština akcionara proizvođača i distributera tehničkih i medicinskih gasova, Messer Tehnogasa (TGAS), održana 12. juna, odobrila je sve predložene odluke, uključujući odluku o raspodeli dobiti.

Kao što je bilo poznato, akcionarima će ove godine pripasti ukupno 466,5 miliona dinara odnosno bruto dividenda od 450 dinara po akciji, u odnosu na prošlogodišnjih 585 dinara.

Kao dan dividende određen je 2. jun, dok će dividenda biti isplaćena 20. oktobra tekuće godine.

Tehnogas će tako akcionarima podeliti oko 23 odsto od ostvarenog nekonsolidovanog profita u prošloj godini čime je nastavljen višegodišnji trend isplata manje od 25 odsto ostvarene dobiti.

Akcije Tehnogasa okončale su današnje trgovanje na nivou od 14.002 dinara i od početka godine beleže rast veći od 12 procenata.

Izvor: Belex, Momentum