Odbor direktora proizvođača i distributera tehničkih i medicinskih gasova, Messer Tehnogasa (TGAS), sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 12. jun, a na dnevnom redu je usvajanje prošlogodišnjih finansijskih izveštaja, te donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Uprava kompanije je predložila da se akcionarima odobri bruto dividenda od 450 dinara po akciji (prinos 3,2 odsto), u odnosu na prošlogodišnjih 585 dinara. Ako ovaj predlog bude usvojen, akcionarima će pripasti 466,5 miliona dinara, što je oko 23 odsto od ostvarenog nekonsolidovanog profita u prošloj godini.

I ove godine akcionarima Tehnogasa kroz dividendu manje od četvrtine dobiti 

Kao dan dividende određen je 2. jun, dok će dividenda biti isplaćena 20. oktobra tekuće godine.

Kao što je od ranije poznato, Tehnogas je prošle godine usled više cene struje i otpisa potraživanja zabeležio pad nekonsolidovanog profita na nepune dve milijarde dinara sa 2,7 milijardi dinara prethodne godine.

Izvor: Belex, Momentum