Skupština akcionara proizvođača i distributera tehničkih i medicinskih gasova, Messer Tehnogas (TGAS), održana danas, usvojila je sve predložene tačke dnevnog reda, usključujući i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Kao što je menadžment i predložio, akcionarima će pripasti bruto dividenda od 585 dinara po akciji (prinos 3,9 odsto), što je povećanje od 37,6 odsto u odnosu na prošlu godinu. Akcionarima će ukupno pripasti 606,4 miliona dinara, što je oko 22 odsto od ostvarenog nekonsolidovanog profita u prošloj godini.

Kao dan dividende određen je 4. jun, dok će dividenda biti isplaćena 21. oktobra tekuće godine.

Tehnogas je prošle godine zabeležio rekordne rezultate poslovanja: konsolidovani poslovni prihod porastao je 15,7 odsto na 15,2 milijarde dinara, dok je neto dobitak skočio 34,4 odsto na 3,22 milijarde dinara.

Izvor: Belex, Momentum