Proizvođač i distributer tehničkih i medicinskih gasova, Messer Tehnogas (TGAS), objavio je polugodišnje rezultate poslovanja koji su pokazali značajan rast prihoda i profitabilnosti kompanije, uprkos velikom rastu troškova električne enegije.

Kompanija je u periodu januar-jun zabeležila rast prihoda od 40 odsto na 7,8 milijardi dinara, a veliki doprinos ovakvom ishodu dao je početak modernizovane topioničke prerade u Boru 1. marta kada je počelo da radi i postrojenje Tehnogasa.

Poslovna dobit je skočila 69,2 odsto na dve milijarde dinara uprkos rastu troška električne enegije za preko milijardu dinara na 2,4 milijarde dinara.

Neto dobitak je porastao 54,1 odsto na 1,1 milijardu dinara uz pozitivan doprinos finansijskog rezultata (primljene dividende), dok je na drugoj strani stajao trošak otpisa potraživanja od 860,2 miliona dinara u odnosu na prošlogodišnji rashod od 325,8 miliona dinara.

Polugodišnji konsolidovani profiti kompanije i neto margina 

Kompanija je ostala izuzetno likvidna i na kraju juna, sa minimalnim iznosom dugoročnih finansijskih obaveza. Pozicija gotovine i depozita na kraju juna smanjena je od početka godine za oko 300 miliona dinara na 2,3 milijarde dinara.

Kompanija planira u tekućoj godini ostvarenje prihoda od nepunih 15 milijardi dinara i ulaganja od 1,3 milijarde dinara.

Na konsolidovanom nivou, Tehnogas je u prvih šest meseci ostvario prihod od 11,0 milijardi dinara i neto dobit od 1,4 milijarde dinara. Konsolidovana pozicija novca i depozita na kraju polugodišta iznosila je 4,5 milijarde dinara.

Akcije Tehnogasa na Beogradskoj berzi u septembru beleže rast vrednosti od oko 29 procenata, a na poslednjoj ceni od 16.969 dinara tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 17,6 milijardi dinara (oko 150 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum