Nacionalni telekomunikacioni operater Telekom Srbija sazvao je vanrednu skupštinu akcionara za 4. maj, a glavna tačka dnevnog reda je donošenje odluke o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu.

Kako je navedeno, kompanija planira da emituje obveznice u visini do 500 miliona evra, a predloženom odlukom se sva ovlašćenja u pogledu detalja emisije prenose na nadzorni odbor. Tako bi skupština akcionara trebalo da ovlasti nadzorni odbor da utvrdi vrednost emisije obveznice (maksimalno 500 miliona evra), njenu ročnost i što je najvažnije kuponsku stopu i stopu prinosa.

Kako je iz uprave juče najavljeno, kompanija bi prikupljeni novac trebalo da uloži u dalji razvoj optičke infrastrukture, mobilnu mrežu i širenje Telekoma.

Telekom još uvek nije objavio finansijske izveštaje za prošlu godinu, a na kraju 2020. kompanija je bila visoko zadružena sa neto dugom od oko 160 milijardi dinara (1,4 milijarde evra).

Izvor: Telekom, Momentum