Proizvođač i distributer tehničkih gasova, Messer Tehnogas (TGAS), objavio je polugodišnje rezultate poslovanja koji su pokazali očekivani pritisak na profitne margine koji su donele više cene energije i sirovina.

Kompanija je u periodu januar-jun ostvarila konsolidovani poslovni prihod od 8,18 milijardi dinara, što predstavlja rast od 13,1 odsto uprkos činjenici da postrojenje u Boru nije radilo od 20. aprila usled rekonstrukcije u Borskoj topionici koja će potrajati do septembra.

Konsolidovana poslovna dobit pala je 14,2 odsto na 1,53 milijarde dinara pre svega usled rasta troškova električne energije i  materijala koji su zajedno povećani za nepunu milijardu dinara. Konsolidovani neto profit smanjen je iz istih razloga za 15,9 odsto na 1,04 milijarde dinara.

Kompanija je ostala finansijski potpuno relaksirana, sa minornim dugoročnim obavezama, dok je pozicija gotovine i depozita na kraju juna iznosila 5,44 milijarde dinara što je smanjenje od 13,6 odsto od početka godine.

Akcije Tehnogasa na Beogradskoj berzi u proteklom periodu su se ustalile na nivou od 15 hiljada dinara što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 15,55 milijardi dinara (132,5 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum