Alibaba je kineska tehnološka kompanija specijalizovana za e-trgovinu, maloprodaju, Internet i tehnološke usluge. Poslovanje kompanije deli se na četiri segmenta: Komercijalni, Cloud, Digitalni mediji i zabava, i Inovativni segment. Većinu prihoda kompanija ostvaruje preko platformi za e-trgovinu koje obezbeđuju C2C, B2C i B2B usluge i sistem online plaćanja. Sve značajniji segment poslovanja postaju i ‘cloud‘ usluge koje beleže visoke stope rasta.

Alibaba grupa osnovana je 1999. godine sa inicijalnom idejom njenog osnivača, Džeka Ma, da omogući kineskim malim i srednjim biznisima da izađu na globalno tržište. Osvajanje tržišnog udela u inostranstvu i dan danas je izuzetno skupo koristeći tradicionalne tehnike kao što su reklamiranje unutar svakog ekonomskog sistema, prilagođavanje potrebama tog tržišta, uspostavljanje infrastrukture u vidu fizičkog prisustva… Alibaba je pristup ovim tržištima omogućila preko trgovačkih platformi na Internetu  da bi vremenom izrasla u digitalni ekosistem koji svojim klijentima ne omogućava samo dostupnost kupaca širom sveta, već i druge usluge kao što su ‘cloud’, marketing alati i analitike uspešnosti nastupa na tržištu.

Alibaba je u septembru 2014. sproveo inicijalnu ponudu akcija na NYSE prikupivši 25 mlrd USD uz vrednovanje od 231 mlrd USD. Izbijanje pandemije i zamah e-poslovanja doneli su rekordnu vrednost kompanije od 870 mlrd USD u oktobru 2020. godine, da bi potom usledila godina velikih političkih i regulatornih izazova koja joj je odnela skoro dve trećine vrednosti. Zabrana dugo spremanog listinga zavisne fintek kompanije Ant grupa bila je samo uvod u veliku neizvesnost oko budućih izgleda kompanije. Ova opasnost nije otklonjena ni izricanjem antimonopolske kazne od 2,8 mlrd USD od strane kineskog regulatora u aprilu ove godine već je dodatno zakomplikovana usporavanjem rasta poslovanja kompanije i sve izraženijim rizicima oko njenog delistiranja sa NYSE.

Kako bi se suočila sa narastajućim izazovima, kompanija je nedavno najavila veliku reaorganizaciju koja obuhvata i promenu važnih pozicija u menadžment strukturi. Iako najavljene kao planirane, promene dolaze kao posledica aktuelne situacije u kojoj se kompanija suočava sa velikim pritiskom domaće konkurencije što je rezultiralo i najsporijim rastom prodaje u istoriji kompanije na Dan samaca, 11. novembra.