Microsoft je svetski lider u softverskoj industriji, a široku popularnost je stekao razvojem operativnog sistema MS Windows i poslovnim aplikacijama za personalne računare MS Office. Kompanija je vremenom postala veoma značajna na polju korporativnog softvera (Windows Server, SQL Server, Dynamics CRM, SharePoint, Azure), istovremeno se proširivši i na polje hardvera (Xbox Gaming platforme, Surface tableti). Kompanija pruža i online usluge preko pretraživača Bing, te portala MSN, kao i VoIP komunikacione usluge preko Skype-a.

Začeci Microsoft-a sežu u 70-e godine prošlog veka, da bi već početkom 80-ih ušao na tržište operativnih sistema sa sopstvenom verzijom Unix-a (Xenix). Prvi veći klijent za koga je kompanija kreirala operativni sistem MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)  bio je IBM, uz to uspevši da zadrži sva prava na novonastali softver što se pokazalo kao ključni potez za postavku dugoročnog razvoja firme. Pored težnje za inovacijom, Microsoft je tokom godina postajao sve konkurentniji akvizicijama i sinergijom nastalom iz korišćenja drugih infrastruktura za sprovođenje sopstvenih ideja. Neke od značajnijih inovacija bile su Windows operativni sistem koji se razvio direktno iz IBM-ovog softvera, kolekcija programa za kancelarijsku upotrebu Microsoft Office, tehnološko rešenje za povezivanje na Internet (Internet Explorer), konzola za igrice Xbox itd.

Aktuelnom strategijom kompanija nastoji da se kroz soptvene proizvode pozicionira u centru poslovnog procesa digitalne transformacije i omogući klijentima veću produktivnost i sigurnost. Novi ciklus razvoja krenuo je odlukom trenutne uprave da napusti tržište mobilnih telefona i fokus stavi na cloud usluge i softverska rešenja na nivou usluga (SaaS –  Software-as-a-Service), te se okrene agresivnim ulaganjima u potpuno novim oblastima poput Gaming-a.

U strukturi prihoda kompanije sve više dominira segment Inteligentnog Cloud-a koji je nakon visokih dvocifrenih stopa rasta u fiskalnoj 2021. godini doprineo ukupnim prihodima sa više od 35%. Segmenti Produktivnost i poslovni procesi i Personalni računari, rasli su stopama od 16 i 12%, respektivno, uz ravnomeran doprinos ukupnoj realizaciji. Kompanija ima uravnoteženu geografsku podelu prihoda sa polovinom realizacije ostvarene na međunarodnom tržištu na kojem je u fiskalnoj 2021. godini zabeležena veća stopa rasta poslovanja (+20,4% naspram +14,8% u SAD).