piše: Ilija Protić
23. avgust, 2022.

Kaže se da su pohlepa i strah dva glavna psihološka pokretača ponašanja učesnika na tržištu kapitala, pa otuda i nije iznenađenje što u ciklusima rasta i pada tržište obično pretera u oscilacijama u oba smera.

No, bilo kako bilo, tržišta kapitala (posebno ona razvijena, a najbolji primer za to su tržišta u SAD) ostaju najbolja mera ekonomskih vrednosti i posebno njihovih promena u vremenu. Ko god se okušao u toj tržišnoj igri imao je priliku da uoči koliko ta kretanja nije lako pročitati čak ni ex-post, a kamoli ex-ante. Da stvari budu još malo kompleksnije ako se čitavoj priči doda i malo neophodnih fundamentalnih pokazatelja i tehničke analize preko toga dobiće se sve što je potrebno za zbrku oko jedne od interesantnijih epizoda na tržištu kapitala u poslednje vreme.

Naime, suprotno uobičajenoj logici ove godine tržište se ipak odlučilo za nešto drugačije leto, te smo umesto laganog jula dobili pravi vatromet u kome je indeks S&P 500 od dna u junu pojurio do dobitka od 17 procenata. Ovo je bilo veliko iznenađenje s obzirom da je čitava ova epizoda imala uvertiru sa par istorijskih podizanja referetne stope od strane američkog Fed-a i dva izveštaja o inflaciji (u junu 8,6,  a u julu 9,1 odsto) koji su u kratkom vremenu obarali 40 godina stare rekorde. Analitičari su gotovo listom likovali jer su na ovakav razvoj događaja već dugo upozoravali. Sve u svemu, scena za testiranje dokle silazni trend tržišta (bear market) može ići naniže bila je postavljana. Ipak, sasvim niodkuda dolazi do „kopernikanskog obrta“ i tržište uprkos svemu odlučuje da će ipak stvari da okrene u drugom pravcu i ostvari spomenuti rast dvocifrenom stopom. Tek na samom kraju ove epizode dolazi novi podatak o inflaciji koji bi možda mogao biti naknadno fundamentalno opravdanje za ovakav rast ili makar jedan njegov deo.

Letošnje kretanje indeksa S&P 500 i njegovih pokretnih proseka 

Sa tehničkog aspekta stvari su bile nešto manje zbunjujuće jer rast je počeo duboko u zoni koja je ispod donje dve standarne devijacije na SMA 200 (Simple moving averages – jednostavni pokretni prosek) i makar za sada završio dodirnuvši SMA 200 sa donje strane (na putu su relativno lako probijeni SMA 50 i SMA 100). Sve u svemu, u ovom globalnom, ekonomskom momentu i posebno pred nadolazeću zimu prelazak i ove tehničke barijere (SMA  200) bilo bi previše i za najveće optimiste.

Svi oni koji makar ex-post vole da objasne šta se zaista desilo imaju sledeći narativ: 1. tržište je pogrešno pročitalo koliko će Fed morati da pritisne privredu da bi vratio inflaciju u prihvatljivu zonu (bear market opcija), ili 2. mnogo šire posmatrano ovaj pad je samo deo jednog velikog uzlaznog trenda tržišta (bull market) koji traje gotovo deceniju, i  još nije gotov, tako da ponašanja tržišta u kratkom roku, koja na oko izgledaju suprotna tekućim ekonomskim podacima, samo su posledica zanemarivanja uticaja koji dugoročni faktori (secular factors) imaju na rast ekonomije i tržišta. Kako bi ovo drugo zvučalo manje kao akademsko igranje rečima, kao praktičan primer jednog od ovih dugoročnih faktora, koji prvi pada na pamet, jeste digitalizacija.

Kako je kod investiranja bitniji pogled ex-ante, čini se da je ovih dana na delu otvaranje korekcije tržišta, a analitičari će reći da su potvrđene njihove teze da je julski skok bio samo oporavak tržišta unutar dužeg silaznog trenda (bear-market rally). Ipak, realnije je da je ovaj rast prosto iscrpeo tehničko i fundamentalno gorivo na kome se i desio, te da sledi nastavak koji se može razviti u više pravca pa i u ovom kojem sluti veliki broj analitičara. Stoga, preporuka je, makar za sve one za koji su aktivno u igri i za koje se kolokvijalno može reći „have skin in the game“, da budu pojačano obazrivi, ali i da ostanu pristojno investirani. Istorija kaže da je ovo igra kontinuiteta i dugog investicionog horizonta, ali u kojoj se pažljivo moraju dozirati promene u svojim portfeljima, bilo kroz smanjenje ili povećanje rizičnosti, a ovo poslednje je već na pojedinačnoj proceni svakoga investitora.