Nakon što je skupština akcionara Dunav osiguranja (DNOS), održana 27. aprila, usvojila odluku o raspodeli dobiti, kompanija je izvestila da će sutra, 7. jula, sprovesti isplatu dividende.

Akcionarima će pripasti polovina dobiti ostvarene po osnovu neživotnog osiguranja u visini od 514,9 miliona dinara odnosno bruto dividenda od 33,89 dinara po akciji.

Kao dan dividende je utvrđen 17. april.

Kao što je poznato, uprava je inicijalno predložila da se ostvarena dobiti iz 2022. godine ne raspodeljuje, da bi potom država kao najveći pojedinačni akcionar kompanije izrazila neslaganje sa ovom odlukom.

Akcije Dunav osiguranja od početka godine beleže pad veći od 10 procenata i trenutno se kotiraju na ceni od 953 dinara.

Izvor: CRHoV, Momentum