Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) završilo je postupak poništenja sopstvenih akcija, saopštio je Centralni registar hartija od vrednosti.

Kao što je od ranije poznato, skupština akcionara je donela odluku o poništenju 22.427 komada sopstvenih akcija odnosno 8,8 odsto odsto od ukupnog broja koje je kompanija sticala na Beogradskoj berzi.

Nakon okončanja postupka Jedinstvo ima emitovanih 232.703 akcije što po poslednjoj ceni od 6.382 dinara daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 1,5 milijardi dinara (12,7 miliona evra).

Ovo je treći put kako Jedinstvo poništava sopstvene akcije, nakon što je kompanija u oktobru 2020. godine poništila osam odsto, a dve godine ranije devet odsto od ukupnog broja akcija.

Izvor: CRHoV, Momentum