Generalna direktorka Metalca, Radmila Trifunović, izjavila je za kompanijski bilten ja e Metalac u prošloj godini ostvario zbirni prihod u svim zavisnim preduzećima od oko 145 miliona evra odnosno dobit od oko 6 miliona evra.

Uprkos tome što uprava ocenjuje da će 2023. biti još teže godina, planirano je ostvarenje zbirnog prihoda od 153 miliona evra i 6,4 miliona evra dobiti.

Direktorka Metalca je upozorila na rast troškova materijala, energije i transporta sa kojima se suočava kompanija i najavila optimizaciju broja zaposlenih na režijskim poslovima. Ona je izjavila da će kompanija u prvoj polovini godine postići cilj smanjenja režijskih radnika za 10 odsto putem prekvalifikacije i penzionisanja zaposlenih.

Akcije Metalca na Beogradskoj berzi prošle godine su pretrpele pad od 9,8 odsto na 1.678 dinara, što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 3,42 milijarde dinara (29,2 miliona evra).

Izvor: Metalac, Momentum