Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na jučerašnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 6,50 odsto.

Na nepromenjenim nivoima zadržane su i kamatne stope na depozitne (5,25 odsto) i kreditne olakšice (7,75 odsto).

Istovremeno, NBS je povećao stope obavezne rezerve za banke, a ovom merom nastoji da povuče dinarsku likvidnost u iznosu od oko 115 milijardi dinara, dok bi efekat na deviznu likvidnost bio gotovo neutralan od oko 25 miliona evra.

Stope obavezne rezerve povećane su za deviznu osnovicu za po tri procentna poena, na 23 i 16 odsto za obaveze sa ugovorenom ročnošću do dve godine i preko dve godine, respektivno.

Procentni dinarskog izdvajanja devizne rezerve povećani su za po osam procentnih poena na 46 i 38 odsto za obaveze sa ugovorenom ročnošću do dve godine i preko dve godine, respektivno.

Stope obavezne rezerve na dinarsku osnovicu povećane su za po dva procentna poena, na sedam i dva odsto za obaveze sa ugovorenom ročnošću do dve godine i preko dve godine, respektivno.

Na ovaj način NBS očekuje da će visoki viškovi dinarske likvidnosti u bankarskom sektoru biti smanjeni za oko 20 procenata, što znači da će banke i dalje raspolagati  značajnim iznosom slobodnih sredstava za obavljanje kreditne aktivnosti.

Izvor: NBS, Momentum