Naftna industrija Srbije (NIIS) ostvarila je rekordne poslovne rezultate u 2022. godini, zahvaljujući visokoj ceni sirove nafte, rastu tražnje, ali i nižim troškovima usled snabdevanja jeftinijom ruskom naftom.

Prihod kompanije u 2022. godini skočio je 74 procenata na 513,7 milijardi dinara, pre svega usled skoka prosečne cene sirove nafte tipa Brent u periodu za 43 odsto.

Ključni pokazatelj profitabilnosti, EBITDA, skočio je 1,6 puta na 136,2 milijarde dinara, dok je neto dobit dostigla 92,4 milijarde dinara u odnosu na prošlogodišnjih 21,0 milijardu dinara.

Posmatrano samo u četvrtom kvartalu, kompanija je zabeležila rekordni EBITDA od 31,4 milijarde dinara i neto dobitak od 22,9 milijardi dinara u odnosu na prošlogodišnjih 7,6 milijardi dinara.

Rekordni kvartalni profiti NIS-a u 2022. godini (u mlrd RSD)

Rastu profitabilnosti kompanije osim visokih cena nafte, doprineo je rast tražnje na tržištu ali i povećani tržišni udeo kompanije. NIS je na kraju godine držao 50 odsto maloprodajnog tržišta (44 odsto na kraju prethodne godine), dok je udeo na veleprodajnom tržištu povećan sa 74 na 83 odsto.

Kada su u pitanju operativni pokazatelji, proizvodnja nafte i gasa bila je za dva odsto niža u odnosu na prošlu godinu i u skladu sa planom uprave. Prerada u rafineriji je skočila za 12 odsto na rekordni nivo u istoriji kompanije, pre svega usled stabilizacije prilika na tržištu. Promet je bio veći za osam procenata, pre svega zahvaljujući rastu malorpodaje od 19 odsto, dok je veleprodaja skočila 11 procenata.

Kapitalna ulaganja kompanije (CAPEX) ostala su na relativno skromnom nivou od 22,1 milijardi dinara u odnosu na 20,1 milijardu dinara u prethodnoj godini, dok je zaduženost prema bankama pala četiri odsto na 566 miliona evra.

Akcije NIS-a jučerašnji dan su završile na nivou od 732 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 119,4 milijarde dinara (1,02 milijarde evra).

Izvor: NIS, Momentum