Skupština akcionara valjaonice aluminijuma, Impol Seval (IMPL), održana 20. juna, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i odluku o raspodeli dobiti.

Kao što je poznato, uprava kompanije je ove godine predložila rekordnu dividendu nakon što je kompanija prošle godine ostvarila profit od 2,83 milijarde dinara.

Akcionarima će pripasti 871,6 dinara po akciji, a ovogodišnja dividenda je za 40 odsto veća u odnosu na prošlogodišnju kada je takođe isplaćena u to vreme rekordna dividenda u istoriji kompanije.

Ostatak dobiti u visini od oko dve milijarde dinara ostao je neraspoređen.

Kao dan dividende utvrđen je 10. jun, dok će dividenda biti isplaćena u roku od 90 dana od usvajanja.

Akcije Impola nakon isteka preseka za dividendu pale su oko 15 procenata i trenutno se kotiraju oko nivoa od 5.500 dinara.

Izvor: Belex, Momentum