Republika Srbija emitovala je danas evroobveznice denominovane u dolarima ročnosti pet i deset godina, pri čemu je prikupljeno 1,75 milijardi dolara.

Obveznice ročnosti pet godina emitovane su u iznosu od 750 miliona dolara po kuponskoj stopi od 6,25 odsto i finalnoj kamatnoj stopi u evrima koja, nakon realizacije hedžing transakcije, iznosi šestomesečni Euribor uvećan za 2,9 odsto (trenutno 5,73 odsto).

Obveznice ročnosti deset godina emitovane su u iznosu od milijardu dolara po kuponskoj stopi od 6,50 odsto i finalnoj kamatnoj stopi u evrima koja iznosi šestomesečni Euribor uvećan za 3,1 odsto (trenutno 5,93 odsto).

Iz Ministarstva finansija su naveli da je tražnja u visini od 11 milijardi dolara bila šest puta veća od ponude, izrazivši zadovoljstvo jer je Srbija prošla na tržištu kapitala slično kao Mađarska, koja je članica EU i ima investicioni rejting, a bolje od Rumunije, koja takođe ima investicioni rejting i članica je EU.

„S obzirom na to da se očekuje dalji rast stopa prinosa na međunarodnom tržištu, Republika Srbija je odlučila i bila spremna da koristi trenutno najpovoljnije uslove na tržištu, kako bi prikupila neophodna sredstva za dalju finansijsku stabilnost i dalji rast privrede, te spremno dočekala ovu godinu. Vodeći se najboljom međunarodnom praksom aktivnog upravljanja javnim dugom, Ministarstvo finansija je zaključilo unakrsnu valutnu svop transakciju kojom obaveze po osnovu emitovanih obveznica konvertuje u evre po značajno nižoj finalnoj kamatnoj stopi,“ saopštilo je Ministartstvo finansija.

Izvor: Ministarstvo finansija, Momentum