Nacionalni telekomunikacioni operater, Telekom Srbija, isplatiće 22. decembra dividendu iz prošlogodišnje dobiti koju je letos usvojila skupština akcionara, saopštila je kompanija putem Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcionari će primiti dividendu od 8,4 dinara po akciji (ukupno 6,72 milijarde dinara), što predstavlja neznatno preko polovine ostvarene prošlogodišnje nekonsolidovane dobiti od 13,14 milijardi dinara.

Kao dan dividende utvrđen je 20. jun tekuće godine.

Kompanija akcionarima isplaćuje dividendu u kontinuitetu od 2014. godine, neračunajući 2019. godinu kada je isplata dividende obustavljena. Isplate dividende su obnovljene u jesen 2020. godine, iako zaduženost kompanije ne ide u prilogu ovakvim odlukama.

Istorijski pregled isplaćenih dividendi (RSD po akciji)

Prema poslednjim raspoloživim bilansima, kompanija je na kraju 2021. godine ostala sa izuzetno visokim nivoom neto duga koji je iznosio oko 223,9 milijardi dinara (oko 1,9 milijardi evra).

Izvor: Telekom, Momentum