Nacionalni telekomunikacioni operater, Telekom Srbija, isplatiće sutra, 22. decembra, dividendu iz prošlogodišnje dobiti koju je letos usvojila skupština akcionara, saopštila je kompanija putem Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcionari će primiti dividendu od 8,4 dinara po akciji (ukupno 6,72 milijarde dinara), što predstavlja neznatno preko polovine ostvarene prošlogodišnje nekonsolidovane dobiti od 13,14 milijardi dinara.

Kao dan dividende utvrđen je 20. jun tekuće godine.

Kompanija akcionarima isplaćuje dividendu u kontinuitetu od 2014. godine, neračunajući 2019. godinu kada je isplata dividende obustavljena.

Vlasnici akcija Telekoma, osim bivših i sadašnjih zaposlenih, su i 4,8 miliona građana koji su učestovali u raspodeli akcija prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu.

Akcije su podeljene 2012. godine, ali se Telekom Srbija nikada nije pojavio na berzanskom tržištu.

Izvor: CRHoV, Momentum