Nacionalni telekomunikacioni operater, Telekom Srbija, sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 30. jun na kojoj će između ostalog biti usvojeni godišnji finansijski izveštaji i doneta odluka o raspodeli dobiti.

Telekom je u 2022. godini zabeležio rast konsolidovanih prihoda od 8,3 odsto na 163,5 milijardi dinara, dok je profit pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) skočio 23,5 odsto na 68,1 milijardu dinara.

Neto rezultat je skoro prepolovljen na 3,5 milijardi dinara, u velikoj meri usled visoke zaduženosti kompanije.

Konsolidovani neto dug Telekoma, bez obaveza po osnovu lizinga, skočio je na kraju decembra 30 odsto na 202,7 milijardi dinara (oko 1,7 milijardi evra).

Uprkos lošoj finansijskoj poziciji i negativnom stanju slobodnog novčanog toka, uprava kompanije je predložila da se akcionarima podeli više od polovine nekonsolidovane dobiti u visini od 6,7 milijardi dinara odnosno bruto iznos dividende od 8,4 dinara po akciji.

Predložena dividenda je identična prošlogodišnjoj isplati.

Kao dan dividende utvrđen je 20. jun tekuće godine.

Kao što je poznato, akcije Telekoma i posle 11 godina otkada su podeljene zaposlenima i građanima nisu kotirane na Beogradskoj berzi odlukom većinskog vlasnika.

Izvor: Telekom, Momentum