Američko tržište rada ne šalje signale popuštanja nakon što su u junu kompanije kreirale mnogo više radnih mesta nego što je bilo očekivano, pokazuju podaci firme ADP.

Broj novih radnika u privatnom sektoru porastao je u junu za 497 hiljada, značajno iznad majskog revidiranog podatka od 267 hiljada i mnogo bolje od konsenzusa od 220 hiljada.

Objavljeni podatak predstavlja najveći mesečni rast od jula 2022. godine.

Posmatrano po sektorima, ugostiteljstvo i turizam su predvodili rast sa 232 hiljada novih radnih mesta, zatim građevinarstvo sa 97 hiljada, te trgovina, transport i komunalne usluge sa 90 hiljada.

Plate su porasle po godišnjoj stopi od 6,4 odsto, što predstavlja nastavak usporavanja ali ipak ukazuje na i dalje postojanje inflatornih pritisaka.

Ovaj neočekivani rast broja radnih mesta u privatnom sektoru dolazi nakon više od godinu dana rasta kamata od strane Fed-a koji pokušava da obuzda tržište rada na kojem su i dalje skoro dva radna mesta otvorena po raspoloživom radniku.

Ovi podaci dolaze dan pred objavu mesečnog izveštaja sa tržišta rada od strane Ministarstva rada, a očekuje se povećanje broja novih radnih mesta za 240 hiljada u odnosu na majskih 339 hiljada.

Izvor: CNBC, Momentum