Beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO), koji nakon otpočinjanja postupka koncesije i promene delatnosti prati realizaciju ovog procesa, nastavio je negativno poslovanje i u prvom kvartalu, ali uz trend smanjenja ostvarenih gubitaka.

Kompanija je u periodu januar-mart pretrpela gubitak od 39,0 miliona dinara u odnosu na minus od 60,6 miliona u istom periodu protekle godine.

Ukupan prihod u periodu dostigao je 175,6 miliona dinara i bio je veći za jedan odsto u odnosu na isti period protekle godine odnosno tri odsto u odnosu na plan. Najveći deo ostvarene realizacija činila je naplata godišnje koncesione naknade koja je iznosila 149,2 miliona dinara, što je šest odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Akcije Aerodroma na Beogradskoj berzi pale su danas 3,2 odsto na 1.500 dinara, ali uprkos ovoj korekciji beleže snažan rast od početka godine od 30,9 odsto.

Izvor: Belex, Momentum