Indeks troškova lične potrošnje porastao je u februaru u skladu sa očekivanjima, što će verovatno Fed još neko vreme držati na aktuelnom stanovištu pre nego što otpočne smanjenje kamata sredinom godine.

Indeks troškova lične potrošnje, koji isključuje hranu i energente, porastao je 0,3 odsto mesečno i 2,8 odsto na godišnjem nivou, a oba podatka su bila u skladu sa konsenzusom.

Uključujući i spomenute volatilne stavke, indeks je porastao 0,3 odsto meseečno i 2,5 odsto u odnosu na februar prošle godine, u poređenju sa očekivanih 0,4 odnosno 2,5 odsto, respektivno.

Rastući troškovi energenata sa 2,3 odsto doprineli su rastu opšteg indeksa, dok je hrana doprinela sa 0,1 odsto. Inflacioni pritisci su došli više sa strane roba, koje su porasle 0,5 odsto, u poređenju sa uslugama koje su poskupele 0,3 odsto. To je u suprotnosti sa prošlom godinom kada su usluge porasle 3,8 odsto, dok je roba poskupela 0,2 odsto.

Ostali pritisci na indeks došli su sa strane usluga međunarodnog transporta, avio-prevoza i finansijskih usluga i osiguranja. Na strani roba, motorna vozila i delovi su bili najveći činioci rasta cena.

Uporedo sa povećanjem inflacije, lična potrošnja je porasla 0,8 odsto mesečno, iznad konsenzusa od 0,5 odsto, što verovatno indicira dodatne inflatorne pritiske. Lična primanja su porasla 0,3 odsto, neznatno slabije u odnosu na procenu od 0,4 odsto.

Tržište akcija u petak ostalo je zatvoreno usled praznika, završivši kvartal sa velikim dobicima. indeks S&P 500 od početka godine skočio je 10,2 odsto, dok je Nasdaq zabeležio prinos od 9,1 odsto.

Izvor: CNBC, Momentum