Centralna banka Japana (BoJ) zadržala je ključnu kamatnu stopu na istorijski niskom nivou i ostavila nepromenjenu politiku održavanja krive prinosa, ali je smanjila izglede za inflaciju tokom fiskalne 2024. godine.

BoJ je ostavila kratkoročnu kamatu nepromenjenu na -0,1 odsto i saopštila da će zadržati mehanizam kontrole krive prinosa od -1 do +1 odsto za 10-ogodišnje obveznice, sa targetom od nula odsto.

BoJ takođe nije objavila nikakvu promenu u programu kupovine obveznica.

Kada su inflatorna kretanja u pitanju, BoJ je soapštila da očekuje da indeks potrošačkih cena ostane iznad godišnjeg targeta od dva odsto tokom fiskalne 2024. godine i da će inflacija početi da slabi do fiskalne 2025. godine.

Međutim, većina članova odbora BoJ smanjilo je inflatorna očekivanja za fiskalnu 2024. godinu. Medijalna prognoza za baznu inflaciju, koja isključuje cenu sveže hrane, sada se nalazi na nivou od 2,4 odsot u 2024. godini u donosu na oktobarsku projekciju od 2,8 odsto.

Bazna inflacija u fiskalnoj 2025. godini se očekuje u rasponu 1,6-1,9 odsto, blago ispod prethodne prognoze od 1,6-2,0 odsto, mada je medijalna prognoza blago porasla sa 1,7 na 1,8 odsto.

Japanske akcije stigle su danas do najvišeg nivoa u poslednje 24 godine, dok je jen zabeležio blago slabljenje u odnosu na dolar.

Izvor: Investing, Momentum