Američka centralna banka, Fed, očekivano je zadržala ključnu kamatu nepromenjenu na juče održanom zasedanju, signalizirajući i dalje plan za višestruko smanjenje kamata kasnije tokom godine.

Kamata je zadržana u rasponu 5,25-5,50 procenata gde se nalazi od jula 2023. godine, a centralna banka projektuje tri smanjenja od po 25 baznih poena do kraja tekuće godine što bi bila prva smanjenja kamata još od perioda početka pandemije u martu 2020. godine.

Ova projekcija koju daju članovi odbor Fed-a (dot-plot) ne daje indikaciju tajminga smanjenja kamata, a čelnik ove centralne banke, Pauel, takođe nije elaborirao oko tog pitanja, napomenuvši da očekuje pad kamata, sve dok makro podaci to podržavaju.

Kretanje ključne kamatne stope Fed-a

Izvor: CNBC

„Verujemo da je referentna stopa verovatno na vrhuncu u ovom ciklusu, i da će, ako se ekonomija razvija u širem smislu kako se očekuje, verovatno biti odgovarajuće da počnemo da ublažujemo politiku u nekom trenutku ove godine“, rekao je Pauel na konferenciji nakon zasedanja, i dodao da je Fed „spreman i da zadrži trenutni raspon stopa, ukoliko to bude potrebno“.

Projekcije Odbora očekuju dodatna tri smanjenja kamata u 2025. što je jedno manje u odnosu na decembarsku objavu. Odbor očekuje još tri smanjnja u 2026. i potom dva u budućnosti pre nego što kamata padne na oko 2,6 odsto što je „neutralna stopa“ koja se sagledava niti kao restiktivna ni kao stimulativna.

Kada su u pitanju makroekonomska očekivanja, Fed očekuje ubrzanje rasta BDP-a sa decembarskih 1,4 odsto na 2,1 odsto u 2024. godini, dok se nezaposlenost očekuje na četiri odsto, što je takođe bolja prognoza. Bazna inflacija, merena troškovima lične potrošnje, očekuje se na nivou od 2,6 odsto, što je 20 baznih poena više u odnosu na prošlu prognozu.

Prognoza za BDP je takođe postepeno povećana za naredne dve godine, dok se povratak bazne inflacije ka cilju očekuje do 2026. godine, isto kao i u decembru.

Prinosi na 10-ogodišnje državne obveznice pali su blago na 4,27 odsto, dok je tržište akcija zabeležilo nove rekorde, skočivši skoro jedan odsto mereno indeksom S&P 500.

Izvor: CNBC, Momentum