Jedna od najvećih američkih regionalnih banaka, First Citizens BankcShares, preuzela je veliki deo  Silicon Valley banke, dve nedelje od njenog kolapsa koji je proizveo paniku u bankarskom sistemu.

Američka Agencija za osiguranje depozita (FDIC) saopštila je da First Citizens banka preuzima sve depozite, kredite i filijale SVB-a koja od danas posluje pod imenom novog vlasnika.

Ovo preuzimanje uključuje 119 milijardi dolara u depozitima i oko 72 milijarde kredita SVB-a uz diskont od 16,5 milijardi dolara. Oko 90 milijardi dolara vrednih hartija od vrednosti SVB-a ostalo je pod kontrolom stečajnog upravnika.

First Citizens je na kraju prošle godine imala aktivu od 109 milijardi dolara i bila je 30. banka na američkom tržištu prema veličini aktive, dok će se nakon preuzimanja probiti među 25 najvećih američkih banaka.

FDIC se saglasio da podeli potencijalne dobitke ili gubitke First Citizens banke na komercijalnim kreditima, a očekuje se da će trošak pokrivanja bankrotstva SVB-a koštati FDIC više od 20 milijardi dolara odnosno oko 10 odsto imovine banke pre njenog bankrota.

Izvor: WSJ, Momentum