Akcije nemačkog Volkswagen-a (VW) pale su na današnjem trgovanje preko 10 procenata, spuštajući se na momente i na nivo od 121 evro po akciji.

Ovo je direktna posledica prolaska preseka za vanrednu dividendu koju je skupština akcionara izglasala u petak. Naime, vlasnici akcija će primiti specijalnu dividendu od 19,06 evra po akciji od prihoda dobijenih sprovođenjem inicijalne ponude akcija (IPO) Porsche-a.

Dividenda će akcionarima biti isplaćena 9. januara naredne godine.

VW je prodajom prioritetnih akcija prikupio oko 9,4 milijarde evra, dok je prodaja 25 odsto plus jedne akcije običnih akcija najvećem akcionaru VW-a, firmi Porsche Automobil Holding SE, kompaniji donela dodatnih 10,1 milijardu evra.

Kompanija je tada najavila da će prikupljena sredstva koristiti da ubrza postupak elektrifikacije, dok je 49 odsto prihoda namenjeno za dividende vlasnicima običnih i prioritetnih akcija VW.

Izvor: Reuters, Momentum