Broj otvorenih radnih mesta u SAD u julu pao je najniži nivo u poslednje dve i po godine s obzirom da je tržište rada postepeno usporilo, podstakavši očekivanja da će Fed na septembarskom zasedanju zadržati nepromenjenu kamatu.

JOLT pregled američkog Ministarstva rada pokazao je da je broj zaposlenih koji su napustili posao pao na najniži nivo od početka 2021. godine, ukazujući da su Amerikanci postali manje samouvereni kada je tržište rada u pitanju.

Broj otvorenih radnih mesta pao je za 338 hiljada na 8,83 miliona poslednjeg dana jula, što je najniži nivo od marta 2021. godine. Ekonomisti okupljeni oko Reuters-a očekivali su podatak od 9,47 miliona otvorenih radnih mesta.

Pad je predvodio sektor profesionalnih i poslovnih usluga sa 198 hiljada, slede zdravstvene usluge i socijalna zaštita sa 130 hiljada, dok su državna i lokalna uprava, mimo obrazovanja, zabeležili pad od 67 hiljada.

Broj otvorenih radnih mesta u julu pao na 8,83 miliona 

Izvor: Reuters

S druge strane, otvoreno je dodatnih 75 hiljada pozicija u transportu, skladištenju i komunalnim uslugama.

Stopa otvorenih radnih mesta pala je na 5,3 sa 5,5 odsto u junu.

Stopa zapošljavanja je pala sa 3,8 na 3,7 odsto u julu, odnosno u apsolutnim brojevima smanjena je za 167 hiljada na 5,77 miliona.

Stopa napuštanja posla, koja se obično sagledava kao mera poverenja u tržište rada, pala je na 2,3 sa 2,4 odsto u junu odnosno u apsolutnim brojevima otkazi su smanjeni 253 hiljade na 3,55 miliona, što je najniži nivo od februara 2021. godine.

Investitori su pozdravili izveštaj Ministarstva rada, a akcije su sredinom dana beležile rast veći od jedan odsto.

Izvor: Reuters, Momentum