Broj otvorenih pozicija kod američkih poslodavaca u oktobru pao je za 353 hiljade na 10,3 miliona, pokazuje JOLT pregled američkog Biroa za statistiku rada.

Ovaj podatak bio je u skladu sa očekivanjem analitičara i znatno lošiji u odnosu na septembarski rast otvorenih pozicija od preko 400 hiljada.

Zabeleženi pad otvorenih radnih mesta u odnosu na prošli mesec bio je predvođen padom u državnoj i lokalnoj samoupravi (101 hiljada) i u proizvodnji potrošne robe (95 hiljada). Sa druge strane, finansijski i uslužni sektor nastavili su sa pozitivnim trendom rasta sa 70 i 76 hiljada otvorenih pozicija, respektivno.

Oktobarski podaci pokazuju i da je 1,7 radnih mesta bilo raspoloživo po svakoj formalno nezaposlenoj osobi, dok je pre samo nekoliko meseci taj racio bio 2-1. Ovaj pokazatelj je i dalje izuzetno visok posmatrano sa istorijske perspektive.

Stanje otvorenih radnih mesta prema broju nezaposlenih 

Izvor: Reuters

JOLT pregled je pokazao i da je nivo napuštanja, koji pokazuje sigurnost radnika da mogu lako preći sa jednog na drugi posao, blago pao na 4,03 miliona.

Slabljenje na tržištu rada može biti pokazatelj da ekonomija počinje da oseća posledice agresivne monetarne politike Fed-a i počne da doprinosi obuzdavanju inflacije.

U petak će biti objavljeni podaci sa tržišta rada za novembar, a analitičari očekuju da je stvoreno dodatnih 200 hiljada radnih mesta, uz nepromenjenu stopu nezaposlenosti od 3,7 odsto.

Izvor: BLS, CNBC, Momentum