Vanredna skupština akcionara Komercijalne banke, održana 22. avgusta, usvojila je odluku o povlačenju akcija banke sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva, saopšila je ova banka putem Beogradske berze.

Ova odluka je očekivano doneta nakon što je većinski vlasnik, slovenački NLB, prinudno otkupio akcije od preostalih manjinskih akcionara i postao jedini vlasnik kapitala ove bankarske ustanove.

Kao što je poznato, prinudni otkup običnih akcija je sproveden na ceni od 4.532,2 dinara što je knjigovodstvena vrednost akcije na dan 30. maj. Prioritetne akcije NLB je otkupio po ceni od 1.000 dinara što je izazvalo veliko nezadovoljstvo akcionara s obzirom da je kompanija godinama u svojim internim aktima objavljivala identičnu knjigovodstvenu vrednost za obične i prioritetne akcije.

Stoga je pred nadležnim sudom pokrenut veliki broj postupaka u cilju zaštite prava dojučerašnjih manjinskih akcionara banke.

Izvor: Belex, Momentum