Objavama banaka u petak počinje sezona korporativnog izveštavanja za četvrto tromesečje koje će posle dužeg vremena doneti i nominalni pad profita američkih korporacija u odnosu na isti period prošle godine.

Očekivanja u pogledu profita za period oktobar-decembar beleže kontinuirani negativni trend, a počev od kraja oktobra konsenzus je pad krajnjeg rezultata sa daljim pogoršanjem trenda kako se približavaju objave.

Očekuje se da su kompanije koje sačinjavaju indeksnu korpu S&P 500 u četvrtom tromesečju zabeležile pad profita od 7,3 odsto uz 4,0 odsto veće prihode. Ako bi se isključio energetski sektor, koji je popravljao učinak profitabilnosti i tokom godine, očekivani pad profita dostiže 11,4 odsto uz prihode veće za 3,1 odsto.

Kako je ovaj negativan trend uveliko ukalkulisan u cene akcija, fokus investitora će biti na prognozama menadžera u pogledu budućih rezultata odnosno na njihovim očekivanjima kako će se kompanije nositi u poslovnom ambijentu sa povišenim kamatama, s jedne strane, i rastom troškova, sa druge.

Prvi pad profita američkih korporacija od 2020. godine

Izvor: Zacks

Pad profita američkih korporacija očekuje se i u prva dva kvartala tekuće godine, dok bi u trećem tromesečju mogao da se postigne nominalni rast, ali koji će verovatno biti ispod nivoa stope inflacije.

Na nivou protekle godine, očekuje se da su američke korporacije zabeležile rast profita od 4,6 odsto uz 10,6 odsto veće prihode. Kada je u pitanju tekuća poslovna godine, trenutni konsenzus predviđa stope rasta profita i prihoda od 2,2 odnosno 2,0 odsto, respektivno.

Aktuelni PE racio indeksne korpe S&P 500, računajući očekivane profite u narednih 12 meseci, iznosi 16,7x. Akcije rasta nose PE racio od 17,7x u odnosu na akcije vrednosti koje beleže ovaj pokazatelj na nivou od 15,7x.

Izvor: Zacks, Yardeni, Momentum