Zvaničnici američkog Fed-a izrazili su zabrinutost na svom poslednjem zasedanju u vezi sa tempom inflacije i rekli da bi u budućnosti moglo biti potrebno još dizanja kamata ukoliko se uslovi ne promene, navodi se u transkriptima sa zasedanja objavljenim u sredu.

Julsko dvodnevno zasedanje donelo je novo povećanje kamata za 25 baznih poena, a tržište očekuje da će to biti poslednje dizanje kamata u ovom intezivnom ciklusu.

Međutim, diskusija je pokazala da većina članova brine da je borba protiv inflacije daleko od kraja što bi moglo da zahteva dodatne mere pooštravanja od strane Odbora.

„S obzirom da je inflacija daleko iznad dugoročnog cilja Odbora i da je tržište rada i dalje veoma jako, većina učesnika i dalje vidi značajne rizike povećanja inflacije, što bi moglo da zahteva nastavak pooštravanja monetarne politike“, navodi se u rezimeu zasedanja.

Iako su neki članovi nakon sastanka rekli da misle da bi dalje povećanje stopa moglo biti nepotrebno, transkipti ukazuju na oprez. Zvaničnici su primetili pritisak niza faktora i naglasili da će buduće odluke biti zasnovane na novopridošlim podacima.

Tržišta očekivanja trenutno ukazuju da Fed neće dodatno povećati kamatu do kraja godine – šanse za još jedno povećanje kamate stoje na ispod 40 procenata.

Izvor: CNBC, Momentum